Declarația privind protecția datelor

 1. Generalităţi

 

TOUCH MUSIC S.R.L. denumită în continuare TOUCH MUSIC SRL, respectă intimitatea fiecărei persoane care vizitează site-ul nostru web. Acum am dori să vă informăm despre tipurile de date colectate de TOUCH MUSIC SRL și modurile în care sunt utilizate. De asemenea, veți afla cum vă puteți exercita drepturile în calitate de persoană vizată.

Toate modificările prezentei Declarații privind protecția datelor vor fi publicate pe această pagină. Aceasta vă permite să vă informați permanent despre datele pe care le colectăm și modurile în care utilizăm aceste date.

Colectarea, utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Numele entității responsabile: TOUCH MUSIC SRLS.R.L.

Adresa entității responsabile: TOUCH MUSIC SRL, Muresenilor nr.14, birou 3, Brasov, Romania.

TOUCH MUSIC SRL utilizează datele cu caracter personal în special pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor acest site web. Orice altă prelucrare de date intervine doar pe baza altor obligații sau permisiuni legale, sau dacă utilizatorul respectiv a comunicat către TOUCH MUSIC SRL consimțământul său. TOUCH MUSIC SRL stochează și prelucrează datele în special în următoarele scopuri:

Atunci când utilizatorii vizitează site-ul web si trimit un e-mail la adresa de contact aflata pe acest site (www.dreamfestival.ro), TOUCH MUSIC SRL colectează și stochează automat anumite date. Acestea includ: exclusiv adresa de e-mail pe care utilizatorul o foloseste sau alte date furnizate de utilizator pentru a contacta TOUCH MUSIC S.R.L.

TOUCH MUSIC S.R.L. nu foloseste cookies pe site-ul acesta (www.dreamfestival.ro).

UTILIZATORUL declara ca este de acord ca TOUCH MUSIC S.R.L. să prelucreze datele de contact pe care comunicate catre aceasta, in scopul contactarii pe viitor a acestuia.

Pentru mai multe informații despre modul în care TOUCH MUSIC SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați consultați Declarația privind protecția .

Utilizatorii isi pot revoca consimțământul cu efect pentru viitor în orice moment prin e-mail la adresa contact@dreamfestival.ro sau scrisoare la adresa TOUCH MUSIC SRL, str. Muresenilor nr.14, birou 3, Brasov, Romania. Revocarea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrărilor datelor bazată pe consimțământul exprimat înainte de revocarea acestuia.

TOUCH MUSIC SRL NU stochează aceste informații, doar raspunde la contactul / intrebarile  initiate de utilizator.

De asemenea, TOUCH MUSIC SRLutilizează aceste informații pentru îmbunătățirea prezentării serviciului, a funcțiilor și funcționalităților, precum și pentru sarcini administrative generale.

În plus, TOUCH MUSIC SRL șterge sau anonimizează datele privind utilizarea, inclusiv adresele IP, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus.

Prelucrarea și utilizarea datelor se bazează pe prevederile legale care justifică aceste operațiuni, având în vedere faptul că (1) prelucrarea este necesară pentru oferirea site-ului web; sau că (2) TOUCH MUSIC SRL are un interes legitim principal de a asigura și a îmbunătăți funcționalitatea și operarea fără erori a site-ului web, ca și adaptarea acestuia la necesitățile utilizatorilor.

 

 1. Alte prelucrări ale datelor cu caracter personal

Este posibil să ne fi comunicat adresa și datele dumneavoastră de contact în timpul inscrierii site-ul nostru web. Vom utiliza datele dumneavoastră doar în scopul contactarii dvs.

Nu vom transmite datele dumneavoastră nici unei terțe părți.

Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră se bazează pe prevederi legale care justifică aceste operațiuni pe motiv că procesarea este necesară în vederea contactarii dvs.

 1. Securitate

TOUCH MUSIC SRL NU va stoca datele dumneavoastră .

 1. Date personale referitoare la copii

TOUCH MUSIC SRL nu doreşte să colecteze date privind copiii sub vârsta de 14 ani. În cazul în care este necesar, TOUCH MUSIC SRL va atrage atenţia copiilor într-un loc adecvat pentru faptul că acestea nu vor trimite nici o informaţie referitoare la persoană către TOUCH MUSIC SRL. În cazul în care părinţii sau tutorele legal descoperă că un copil sub supravegherea lor, au pus datele referitoare la persoana la dispoziţia TOUCH MUSIC SRL, vom solicita ca acestia să ne contacteze la adresa de mai jos (a se vedea 9. De mai jos), în cazul în care aceste date trebuie eliminate. Ne vom ocupa de ştergerea acestor date, fără întârziere.

 

 1. Consimțământ / revocarea consimțământului

Gestionarea relației cu consumatorii/comunitățile online.

Poate v-aţi acordat consimântul  ca TOUCH MUSIC SRL să prelucreze datele dumneavoastră de contact pe care le-ați comunicat TOUCH MUSIC SRL, în cadrul gestionării relației cu consumatorii / comunitățiile online de către/a TOUCH MUSIC SRL în scopuri de publicitate (prin poștă, în browser, în aplicație și astfel cum se precizează mai jos, dacă furnizați un consimțământ suplimentar).

Vă puteți revoca consimțământul cu efect pentru viitor în orice moment, prin e-mail la adresa contact@dreamfestival.ro sau prin scrisoare trimisa la adresa TOUCH MUSIC SRL, str. Muresenilor nr.14, birou 3, Brasov, Romania. Revocarea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor bazată pe consimțământul exprimat înainte de revocarea acestuia.

 1. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată / Responsabilul cu protecția datelor

Vă puteți exercita în orice moment dreptul de acces la datele dumneavoastră. În plus, cu condiția ca cerințele respective să fie îndeplinite, vă puteți exercita următoarele drepturi:

 • Dreptul de rectificare
 • Dreptul de ștergere
 • Dreptul de restricționare a prelucrării
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă cu privire la protecția datelor
 • Dreptul la portabilitatea datelor (din 25 mai 2018)
 • Dreptul de a se opune

În aceste cazuri sau dacă aveți alte întrebări sau cereri în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, contactați prin e-mail TOUCH MUSIC SRL la contact@dreamfestival.ro .

Dacă aveţi orice alte dorinţe în legătură cu datele dvs. personale, vă rugăm să trimiteţi o scrisoare la TOUCH MUSIC SRL, str. Muresenilor nr.14, birou 3, Brasov, Romania.

Vă rugăm să ne contactaţi, de asemenea,  în acest fel, dacă ar dori să ştiti dacă am colectat date despre dvs şi, dacă da, care sunt ele. Vom depune toate eforturile pentru a ne conforma cu dorinta dvs imediat.